Две компании ще се опитат да наберат капитал през седмицата на Beam пазара на Българска фондова борса.

Утре (6 декември) ще се състои първичното публично предлагане (IPO) на MFG Invest.

Емитентът ще предложи на инвеститорите 1.775 млн. акции с емисионна цена от 3.38 лева за брой.

При положение че подписката се изпълни на 100%, основните акционери в компанията ще предложат на инвеститорите 1 млн. съществуващи акции. Цената за тях ще бъде 3.98 лв. за брой.

MFG Invest инвестира в стартиращи и развиващи се компании в сферата на технологичните финансови услуги, електронната търговия, създаването и продажбата на технологии.

Част от настоящото портфолио на MFG Invest са компаниите Payhawk, eBag, Boleron, Tiger Technology, Eleven Capital, LogSentinel, Settle, KOA, Pop и Vedamo.

Компанията планира да насочи набрания ресурс в поне три нови дружества -  Infinno, предлагаща софтуерни решения за банковия и финансовия сектор, разработчика на софтуер и хардуер за автоматизация на процесите при малки и средни земеделски стопанства Ondo и компанията за отложено плащане при пазаруване NewPay.

Допълнителни средства ще се насочат към Eleven Fund III Cooperatief U.A. Netherlands и Tiger Technology.

На 7 и 8 декември (сряда и четвъртък) ще се проведе IPO-то на ITF Group. В двата дни на инвеститорите ще се предложат общо до 700 000 акции на цена от 4.30 лева за брой.

ITF Group притежава брандовете за бързо кредитиране SmileCredit и GetCash. Набраните от първичното публично предлагане средства ще се използват за нарастване на обемите на отпусканите потребителски заеми и съответно на кредитния портфейл на емитента, както и за подобряване на структурата на капитала.

ITF Group отчита приходи от 7.223 млн. лв. към деветмесечието на 2022 г. спрямо 5.915 млн. лв. за цялата 2021 г. (бел. ред. 4.376 млн. лв. до 30 септември) и 6.4 млн. лв. за 2020 г.

Маржът на нетната печалба възлиза на 14.8% за първите девет месеца на 2022 г.

Нетната печалба за периода е 1.069 млн. лв. спрямо 150 хил. лв. за съпоставимия период на миналата година.