Банките в еврозоната може да намалят кредитирането през следващата година за първи път от 2014 г. насам, на фона на задаващата се рецесия в много европейски държави. 

Банките ще ограничат отпускането на заеми и заради повишаващите се лихвени проценти и нестабилните икономически условия, според доклад на консултантската компания EY, цитиран от Financial Times.

В прогнозата на компанията се посочва, че кредитирането в еврозоната ще се свие с 1.8% през следващата година, след като се покачи с 4.6% тази година.

Докладът също така посочва, че нарастващите цени на енергията, лихвените проценти и инфлацията, съчетани с намаляващите реални доходи на домакинствата, ще доведат до спад в търсенето на заеми от потребителите.

„Икономиките в региона са изправени пред рецесия и се очаква свиване на заемите, водено от намаленото търсене и предлагане. Потребителите, фирмите и банките стават по-предпазливи“, коментира пред изданието управляващият партньор в EY Омар Али.

"Краткосрочното икономическо въздействие ще се усети навсякъде, но малките предприятия вероятно ще изпитат най-големи затруднения, ако достъпът им до финансиране е ограничен“, казва още Али.

Въпреки това, консултантската компания прогнозира, че кредитирането в еврозоната ще се засили след 2023 г., като очаква ръст от 2.7% през 2024 г. и 3.7% през 2025 г., ако войната в Украйна не ескалира допълнително, инфлацията спадне, енергийните цени се стабилизират и доверието на пазарните участници се възвърне.

Очаква се заемите за корпоративния сектор да спаднат с 2.7% през следващата година, което би било най-слабото ниво за последното десетилетие, тъй като компаниите са изправени пред по-високи разходи по кредитите, слаба икономическа активност и предизвикателства във веригата на доставки.

Предвижда се потребителските заеми да спаднат с 1.4% през 2023 г., тъй като въздействието на инфлацията върху доходите означава, че е по-малко вероятно потребителите да купуват скъпи продукти.

EY прогнозира, че банките ще бъдат засегнати от ръст на лошите и необслужвани заеми с 2.6% тази година, като се очаква нарастване на техния дял до 5% през 2025 г., тъй като все повече компании и домакинства ще се затрудняват с изплащането на задълженията си. 

Нивото на проблемните кредити обаче ще бъде по-ниско, отколкото при предишни икономически спадове, защото банките затегнаха критериите си за отпускане на заеми след световната финансовата криза. През 2013 г. техният дял в еврозоната достигна връх от 8.4 на сто.

Германия и Италия са двете икономики, за които се очаква да отчетат най-голям спад в кредитирането през следващата година - съответно с 1.7 и 1.8 на сто, тъй като те изпитват най-тежки последици от по-високите цени на енергията.