66.3% ръст на нощувките регистрират местата за настаняване у нас през октомври, в сравнение със същия месец на 2021 г.

Реализираните нощувки са 1 021.7 хил., от които 689.0 хил. са на българи, а на чужденци - 332.7 хиляди нощувки, според данните на Националния статистически институт. 

70.4% от общия брой нощувки на чужди и 39.4% - на български граждани, са реализирани в хотелите с 4 и 5 звезди. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.0% от нощувките на чужди и 29.7% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.6 и 30.9%.

НСИ

През октомври 2022 г. в страната са функционирали 2 202 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 67.9 хил. стаи и 142.8 хил. легла в тях.

В сравнение с октомври 2021 г., общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 24.4%, а броят на леглата в тях - с 22.6%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2022 г. се увеличава с 68.2%, в сравнение със същия месец на 2021 г., като достига 484.5 хиляди.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2022 г., са 348.7 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 135.8 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 68.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди, сочат още данните на НСИ.

НСИ

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2022 г. е 23.3%, като се увеличава с 5.8 процентни пункта, в сравнение с октомври 2021 година.

Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 26.7%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 25.9%, и с 1 и 2 звезди - 17.1%.

Приходите от нощувки през октомври 2022 г. достигат 71.2 млн. лв., като 42.1 млн. лв. са от български граждани, а 29.1 млн. лв. - от чужди граждани.