Депутатите приеха на второ четене в социалната комисия промени в Кодекса на труда, с които въведоха брутна минимална заплата. Ако гласуваният текст мине и в пленарна зала, това на практика ще направи най-ниското възнаграждение за страната различно за всеки служител според неговия стаж, като едновременно с това класът ще се отмени за хората, които получават минимална заплата, пише darik.bg

Според приетото предложение брутната минимална работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за предходната година.

Предлагат трудовата книжка да стане електронна

Сега минималното възнаграждение за страната се решава с постановление на правителството и е основна, а не брутна. Т.е. това е сумата заедно с осигуровките, под която месечното възнаграждение на пълно работно време не може да пада.