Ако потребителите решат да изтеглят бърз кредит за покриване на разходи около празниците или през януари и февруари, които традиционно са най-трудните месеци от финансова гледна точка, трябва да се ориентират не по размера на лихвата, а по годишния процент на разходите (ГПР).

Това е индикаторът, по който е най-удачно да се сравняват различните оферти, измежду които избираме, когато теглим заем, посочва Габриела Руменова от онлайн платформата „Ние, потребителите“.   

ГПР включва не само лихвата, а и всички такси за обслужване на кредита

Показателят отчита реалната стойност на парите във времето и дава възможност на потребителя да прецени дали конкретно за него е по-изгодно в началото или в края на периода да падне тежестта за плащане на по-висок разход под формата на такси.

Същевременно, може да се извърши сравнение на ГПР с лихвата. Колкото двата показателя са по-близки един до друг като стойност, толкова по-изгодна е офертата.

Официални данни сочат, че само за година има ръст от 30% на изтеглените бързи кредити, като най-осезаем е той през последните месеци, посочва Руменова.

Преди подписването на договора кредиторът е длъжен да предостави на клиента си стандартен европейски формуляр. Той съдържа информация за отпускащия заема, описание на основните характеристики на кредита (общ размер, срок на договора, брой и дати на погасителните вноски и др.) и разходите по него (лихвен процент, годишен лихвен процент на разходите, допълнителни такси и лихви и др.).

Във формуляра са посочени и други важни условия, като право на отказ от договора, условия за предварително погасяване на заема и други.

„В договора трябва да са посочени всички условия във връзка с усвояването на кредита, като не се допускат неравноправни клаузи. Например, не може, ако решим предсрочно да погасим задълженията си, кредиторът да каже, че ще дължим всички лихви и такси до края на периода“, посочва още Габриела Руменова и препоръчва потребителите внимателно да прочетат целия договор, преди да положат подписа си.

Кредитодателят няма право да събира такси за усвояването и управлението на кредита, които не са ясно и точно определени в договора и в него изрично не е предвидена възможност за увеличаване или намаляване на общия разход по кредита, като обстоятелствата за тях трябва да са описани, обективно обосновани и да не зависят от волята на кредитора.

Във всеки момент потребителят може да погаси предсрочно кредита си, като по негово искане търговецът е длъжен да му предостави безвъзмездно извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания и ще дължи лихвите и таксите само за периода на ползване на заема.

Габриела Руменова коментира пред радио Фокус и предлагането на стоки на изплащане: „Обикновено винаги се казва „без оскъпяване“. Въпросът обаче е дали е без оскъпяване на стоката или на заема, който теглим, за да си я купим. На това трябва да обърнем внимание. Задължение на търговеца е да предостави тази информация, когато ни предлага такава оферта.“