След успешното първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 3 116 070 лева, търговията с книжата на АмонРа Енерджи стартира на пазар beam на Българска фондова борса (БФБ). 

Размерът на емисията на АмонРа Енерджи е 6 251 296 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 (един) лев. Книжата на компанията се търгуват на beam под борсов код AMON. 

Българска фондова борса

„Инвеститорите подкрепиха АмонРа Енерджи заради това, че залагат на енергия, произведена от възобновяеми източници, като част от зелената трансформация на България – мисия, която споделяме и ние“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, преди старта на търговията.

„Набирането на капитал на борсата ще ни позволи да бъдем още по-прозрачни за клиенти, инвеститори, партньори. Ние сме най-големият доставчик на соларни системи в България. Имаме амбицията да станем такъв и на Балканския полуостров.

Ще използваме набраните средства за ускоряване на развитието си и завземане на по-голям пазарен дял. Вярваме, че зелената енергетика е печеливша инвестиция. Вярваме в нашия бизнес модел –малки и средни покривни соларни системи.

Вярваме и че тези, които ни се доверяват, ще останат доволни от нашето бизнес представяне”, добави, от своя страна, д-р инж. Димитър Белелиев, изпълнителен директор на АмонРа Енерджи.