Търговията с една от новите компании, набрали наскоро свеж ресурс на пазара Beam, Ай Ти Еф Груп АД (ITF Group) ще започне от 4 януари, информират от Българска фондова борса.

Компанията успя да пласира общо 700 000 акции при цена от 4.30 лева за брой. Общата набрана сума по време на аукционите от 7 и 8 декември достигна 3.01 млн. лева.

Ай Ти Еф Груп е създадена през 2012 г. За последните 10 години е отпуснала кредити за над 100 млн. лв. на над 40 000 уникални клиенти в България. Компанията притежава брандовете за бързо кредитиране SmileCredit и GetCash.

Набраните от първичното публично предлагане средства ще се използват за нарастване на обемите на отпусканите потребителски заеми и съответно на кредитния портфейл на емитента, както и за подобряване на структурата на капитала.

Финансовите резултати

Ай Ти Еф Груп отчита приходи от 7.223 млн. лв. към деветмесечието на 2022 г. спрямо 5.915 млн. лв. за цялата 2021 г. (бел. ред. 4.376 млн. лв. до 30 септември) и 6.4 млн. лв. за 2020 г. 

Маржът на нетната печалба възлиза на 14.8% за първите девет месеца на 2022 г.

Нетната печалба за периода е 1.069 млн. лв. спрямо 150 хил. лв. за съпоставимия период на миналата година.

Предоставените кредити в края на деветмесечието са за 15.2 млн. лева спрямо 10.5 млн. лв. 12 месеца по-рано.