Нова сребърна възпоменателна монета от серията "Българско Възраждане" пусна днес в обращение БНБ.

Тя е на тема „175 години от рождението на Христо Ботев“, като цената й е 114 лева, съобщават от пресцентъра на централната банка.

Номиналната стойност на монетата е 10 лева. Тиражът й е 5 000 броя. Художественият проект е на Пламен и Преслав Черневи.

Тя ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София на ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Тя може да се намери и в клонове на Банка ДСК АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

Всеки клиент (физическо или юридическо лице) може да купи само по една монета, като трябва да е пълнолетен.

Как изглежда монетата?

На лицевата страна на монетата е поставена емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, горе е изписано "Българска народна банка, а долу годината на емисията „2023“ и номиналната стойност „10 лева“.

БНБ

На обратната страна на монетата е изобразен Христо Ботев, вдясно е разположен надпис „175 години“ и подписът му, а отгоре надпис „От рождението на Христо Ботев“.

БНБ