Днес (4 януари) стартира търговията с акциите на ITF Group на пазар beam на Българската фондова борса.

Компанията успешно набра малко над 3 млн. лв. в първичното  си публично предлагане.

„Финансовата индустрия е узряла за промяна и има всички шансове едни от най-добре представящите се акции през следващото десетилетие да бъдат акциите на финтех компаниите. Това е индустрия, която трябва да се следи отблизо и инвеститорите в ITF Group дадоха ясен знак в подкрепа на тази тенденция“, заяви изпълнителният директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов.

„Високият интерес и доверието, гласувано ни от инвеститорите, е изключително голям успех за ITF Group. Набраните средства ще ни позволят да ускорим значително развитието на компанията. Ще работим неуморно за постигане на поставените цели и за оправдаване на очакванията на инвеститорите“, коментира изпълнителният директор на компанията Светослав Ангелов.

Размерът на емисията на ITF Group е 3.5 млн. лв., разпределен в същия брой акции, като всяка е с номинална стойност от 1 лев. Книжата на компанията се търгуват на beam пазара с код ITF.

Историята на ITF Group

Компанията е създадена през 2012 г. За последните 10 години е отпуснала кредити за над 100 млн. лв. на над 40 000 уникални клиенти в България. Притежава брандовете за бързо кредитиране SmileCredit и GetCash.

Набраните от първичното публично предлагане средства ще се използват за нарастване на обемите на отпусканите потребителски заеми и съответно на кредитния портфейл на емитента, както и за подобряване на структурата на капитала.

Финансовите резултати

Ай Ти Еф Груп отчита приходи от 7.223 млн. лв. към деветмесечието на 2022 г. спрямо 5.915 млн. лв. за цялата 2021 г. и 6.4 млн. лв. за 2020 г. 

Маржът на нетната печалба възлиза на 14.8% за първите девет месеца на 2022 г.

Нетната печалба за периода е 1.069 млн. лв. спрямо 150 хил. лв. за съпоставимия период на миналата година.

Предоставените кредити в края на деветмесечието са за 15.2 млн. лева спрямо 10.5 млн. лв. 12 месеца по-рано.