Отиващата си 2022 година беше доста трудна и турбулентна за капиталовите пазари. Инвеститорите все още са колебливи и се влияят от краткосрочните очаквания за това, което ще се случи с войната, проблемите с доставките и т.н.  

Но Българската фондова борса се представи сравнително добре, на фона на останалите пазари в Европа и в региона, като спадът на SOFIX на годишна база ще бъде някъде около 4-5%, а може би и по-малко. 

Това коментира в рубриката "Портфейл" в ефира на Дарик радио директорът на Българската фондова борса доц. д-р Маню Моравенов. 

"Нашият капиталов пазар продължава една тригодишна тенденция на постепенен ръст в оборотите, включително и на IPO-тата. Оборотът за ноември е над 80% по-висок от съответния период на миналата година", каза още Моравенов. 

По думите му, въпреки глобалните проблеми, има много компании, които се листват на БФБ, основно в сегмента Beam за бързорастящи предприятия. Тази година ще има общо 5 IPO-та на този сегмент, като повечето от тях бяха реализирани в края на годината. 

"Beam е лицензиран пазар, с по-ниски изисквания за листване. Към фирмите, чиито акции се търгуват на него, не се прилагат всички законови разпоредби за разкриване на информация, но от друга страна - самата борса поема ролята на регулатор.

Целта е повече компании да имат достъп до капитали с по-малка административна тежест. От гледна точка на инвеститорите, защитата на правата при инвестиции в акции на Beam е абсолютно същата, каквато и на останалите сегменти на пазара. Разликата е, че самите компании са по-рискови", обясни Моравенов. 

Според директора на БФБ, в последните две години този пазар се развива изключително добре и повечето компании, които търсят капитал през борсата, предпочитат него заради по-малката административна тежест, по-ниските разходи и по-бързата процедура, която трае само около две седмици.

Той каза още, че към Beam пазара има проявен интерес и от компании от други държави в региона.

"Важно уточнение е, че въпреки занижените изисквания, някои от тези компании се държат доста по-публично и комуникират с инвеститорите си по-активно, отколкото много от старите публични компании на борсата", каза още Маню Моравенов. 

По думите му, тези компании използват много по-широки маркетингови канали за предлагането на своите акции и по този начин са успели да привлекат интереса на много повече индивидуални инвеститори. За последните три години броят им се е увеличил с над 6000, което представлява ръст от близо пет пъти. 

Според Маню Моравенов, финансовата култура на младите хора е много по-висока от тази на предишните поколения, което се дължи както на по-широкия достъп на информация, така и на промените в учебните планове. 

"Усилията за привличане на повече и по-големи институционални инвеститори е част от стратегията на ръководството на борсата, като много се надявам да бъде и част от стратегията на следващото по-стабилно правителство.

Големите инвестиции и емисии, които привличат сериозен интерес, няма как да се случат в среда с висок политически риск", коментира Моравенов.