В първите 11 месеца на 2022 г. домакинствата са платили рекордни суми на банките у нас под формата на лихви.

Въпреки евтиния кредитен ресурс, по-високите разходи за лихви се дължат на сериозното нарастване на изтеглените заеми в последните месеци. Сумата, платена на банките, достига 1.485 млрд. лв. към 30 ноември спрямо 1.34 млрд. лв. преди година.

Тогава обаче домакинствата дължаха 29.2 млрд. лв. на банките, а 12 месеца по-късно сумата нарасна до 33.9 млрд. лв. Или иначе казано, в последните 12 месеца увеличението е от 4.7 млрд. лв.

Какви са лихвите по кредитите в момента?

Припомняме, че през ноември, откогато са последните данни на БНБ, лихвите по потребителските и ипотечните кредити отчитат нарастване. 

По данни към 30 ноември лихвите по потребителските кредити в лева се увеличават с 0.44% - до 8.79%, което е най-бързото им месечно нарастване от март 2020 г., или иначе казано - от началото на пандемията. 

Лихвите по потребителските заеми отчитат най-голям скок от средата на 2020 г., като през ноември те са на средните нива от 3.56% спрямо 3 на сто месец по-рано. 

Увеличението при жилищните кредити е от 2.48 на 2.55 на сто при левовите заеми и от 3.14 на 3.28% при евровите. 

Мнението на консултантите

Експертите пресмятат, че месечната вноска по ипотечен кредит би нараснала със 100 лева, ако лихвите през 2023 г. се повишат от 2.50 на 4.50%.

Според кредитния посредник КредитЦентър, лихвите през 2023 г. ще скочат до 3.5 – 4%.