Българската независима енергийна борса стартира роботизирана търговия и на пазар „Ден напред“.

Тя се осъществява благодарение на технологичното приложение за свързаност API на европейския оператор на платформи за търговия с електроенергия Nord Pool, което енергийната борса вече предлага у нас за сегмент „В рамките на деня“.

Всички регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия търговски участници, придобили статус „активен“ на пазарен сегмент „Ден напред“, вече ще имат право да използват API за роботизирана търговия, съобщават от пресцентъра на борсата. Досега възможност да търгуват по този начин имаха само търговските участници на пазарен сегмент „В рамките на деня“.

„Интересът към автоматизираната търговия и положителният ефект от нея, както и натрупаният опит от изминалата година на пазар „В рамките на деня“, ни убедиха да предоставим тази възможност и на пазарните участници на сегмент „Ден напред“.

Тези участници, които се възползват от новостите – ще имат конкурентно предимство пред останалите, като най-важното е, че това ще бъде от най-голяма полза за техните клиенти и потребители“, посочва изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов.

Технологичното приложение API дава възможност за свързаност, така че регистрираните търговски участници да могат да интегрират ефективно своите платформи със съществуващите електронни системи за търговия, като целта е по-голямо удобство, по-кратко време за реакция, точни отчети и сигурност.

ЕVN Трейдинг (част от групата на EVN в България) е първият търговец на електроенергия в България, стартирал роботизирана търговия на БНЕБ през 2021 г. Към момента 10 пазарни участници търгуват електрическа енергия по този начин на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на БНЕБ.