Акциите на МФГ Инвест ще започнат да се търгуват на пазара Beam от днес.

Това е третата емисия, която прави дебют на пазара на малки и средни предприятия на Българска фондова борса в последните две седмици.

В края на 2022 г. стартира търговията с книжата на АмонРа Енерджи, а вчера и на ITF Group. В следащите дни се чака и дебюта на Мелифера – четвъртата компания, която осъществи IPO в края на миналата година.

МФГ Инвест

МФГ Инвест инвестира в стартиращи и развиващи се компании в сферата на технологичните финансови услуги, електронната търговия, създаването и продажбата на технологии. 

Компанията успя да набере 4.039 млн. лв. свеж ресурс, който планира да насочи в поне три нови дружества. 

Това са Infinno, предлагаща софтуерни решения за банковия и финансовия сектор, разработчика на софтуер и хардуер за автоматизация на процесите при малки и средни земеделски стопанства Ondo и компанията за отложено плащане при пазаруване NewPay.

Българска фондова борса


Допълнителни средства ще се насочат към Eleven Fund III Cooperatief U.A. Netherlands и Tiger Technology.

Част от настоящото портфолио на МФГ Инвест са компаниите Payhawk, eBag, Boleron, Tiger Technology, Eleven Capital, LogSentinel, Settle, KOA, Pop и Vedamo.