През настоящата 2023 г. се очакват сериозни икономически предизвикателства, като почти половината корпоративни мениджъри са песимистично настроени в краткосрочен план.

Това показват резултатите от традиционната годишна анкета на Австрийското търговско представителство Advantage Austria в България. 

19% от мениджърите, участващи в проучването, отчитат подобрение в общата оценка на бизнес климата у нас, а 36% не виждат промяна. 

"Въпреки че 45% докладват влошаване, резултатите могат да се приемат и като положителни, поне в известна степен, с оглед на икономическите трудности, пред които се изправя светът след COVID-19, инвазията на Русия в Украйна и енергийната криза на Стария континент", коментира ръководителят на Advantage Austria Филип Купфер.

Подобни са и нагласите на бизнеса по отношение на очакваната бизнес среда през 2023 г. - 12% разчитат на подобрение, 41% предполагат, че няма да настъпят съществени промени, а 47% са по скоро песимисти.

При оценката на общата обществено-политическа рамка и институционална среда в България повечето ръководители на австрийски компании не отчитат напредък в сферата на регулациите и бюрокрацията (89%) и са разтревожени от липсата на предвидима икономическа политика (91%).

Само 8% от тях виждат напредък в борбата с организираната престъпност и корупцията. В същото време представителите на австрийските компании оценяват българската данъчна система като добра или много добра (81% от анкетираните).

Сред ключовите фактори за развитието на бизнеса у нас 72% от компаниите оценяват положително достъпа до кредити и капитал, а 68% са доволни от качеството на местните доставчици на стоки и услуги. 

Нивото на разходите за труд е оценено като добро или много добро от 65% от анкетираните, но в същото време само 20% оценяват положително наличността на квалифицирана работна ръка.

По отношение на своите търговски обороти, над 65% от мениджърите на австрийски компании отчитат увеличение през 2022 г., но само 36% очакват възходящата тенденция да продължи и тази година.

Относно увеличението на възнагражденията на служителите 35 на сто от мениджърите планират увеличение от 5% до 10%, а 36 на сто – от 10% до 15%.

„Австрийската икономика показа удивителна гъвкавост в годините на кризата. Диалогът между компаниите и институциите, обменът на добри практики и активната комуникация, която е във фокуса на Advantage Austria, се превръщат във все по-ефективен антикризисен инструмент.

Последното ни проучване показва трезва оценка на бизнес средата и предизвикателствата, съчетана с предпазливи очаквания. В същото време недостигът на служители играе решаваща роля за развитието на икономиката и отделните предприятия. Отношението към този проблем определя дали посоката е към икономически успех или не“, добави Купфер. 

На представянето на резултатите от проучването на Австрийското търговско представителство присъства и служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов, който заяви, че дългогодишните близки двустранни отношения между България и Австрия трябва да бъдат поддържани и укрепвани. 

"Фактът, че австрийските компании са сред водещите инвеститори в България, е доказателство за плодотворните връзки между двете страни", каза още Пеканов. С ниво на инвестициите от над 5 млрд. евро, по данни на БНБ, Австрия е вторият най-голям чуждестранен инвеститор у нас.

Външнотърговският обем между България и Австрия за 2022 г. се очаква да надвиши 3 млрд. евро. През първите десет месеца на 2022 г. вносът на стоки в България от Австрия възлиза на 943 млн. евро, като бележи ръст от 37.4%, а износът от България за Австрия се увеличава с 34.1% и достига 791 млн. евро.