Цените на среброто може да се повишат до деветгодишен връх от 30 долара за тройунция тази година и евентуално да се представят по-добре от тези на златото.

Недостатъчното предлагане на сребро и склонността на метала да се представя по-добре от златото в периоди на висока инфлация са в основата на тази прогноза, казват анализатори.

Спот цената на среброто за последно докосна нивото от 30 долара за тройунция през февруари 2013 г., сочат данни на Refinitiv.

“В исторически план среброто осигурява близо 20% доходност годишно в годините с висока инфлация. Предвид това и факта колко евтино остава среброто, в сравнение със златото, не би било изненадващо да видим цената на метала да се насочва към 30 долара за тройунция през тази година, въпреки че вероятно ще срещне значителна съпротива,” казва Джейни Симпсън, главен изпълнителен директор на ABC Bullion.

Спот цената на златото достига рекордните 49.45 долара за тройунция през 1980 г. - на фона на 13.5% инфлация, като през 1976 г. е около 4 долара за тройунция при инфлация от 5.7%.

Скъпоценният метал за последно се търгува на цена от 24.02 долара за тройунция при инфлация от 6.5%.

Недостиг на сребро 

“Има недостиг на сребро, както и забележим спад в наличните физически запаси във физическите центрове в Ню Йорк и Лондон - повече, отколкото се забелязва при златото,” казва Ники Шийлс от компанията за скъпоценни метали MKS Pamp. 

Тя допълва, че при среброто се очаква да има дефицити от над 100 млн. тройунции в следващите пет години, тъй като ограниченото предлагане се обуславя от промишленото търсене.

“Най-големият сегмент от търсенето на сребро е промишленият, който съставлява близо 50% от общото търсене,” казва тя, прогнозирайки, че цената на среброто може да се покачи до 28 долара за тройунция, а в по-оптимистичния сценарий и до 30 долара или повече.

Това търсене се очаква да нарасне с над 15% в следващите пет години и ще се дължи на ускореното промишлено търсене заради приложението на метала в автомобилната индустрия и електрониката.

Среброто е метал, който се използва при производството на автомобили, слънчеви панели, бижута и електроника.

“Достигнахме пик в предлагането на среброто преди около пет-шест години. Производството на сребро в световен мащаб, всъщност, намалява и не виждаме толкова големи количества, добивани в мините,” казва Ранди Смолууд, президент на Wheaton Precious Metals.

По данни на The Silver Institute, предлагането на сребро от добив в мините е 843.2 млн. тройунции през 2022 г., което е под достигнатия пик за миналото десетилетие от 900 млн. тройунция.

Предлагането на сребро, което се произвежда до голяма степен като страничен продукт от оловно-цинкови, медни и златни мини, като цяло не реагира толкова бързо на предлагането.

“Когато цените на среброто се покачат, мините за сребро не могат просто така да повишат добива, защото те осигуряват едва около 25% от метала,” казва Смолууд, допълвайки, че пазарът често разчита на оловно-цинковите мини да задоволят по-високото търсене.

Според него, макар че не би било изненадващо да станем свидетели на цена от 30 долара за тройунция, тя няма да се задържи. Той прогнозира цените да останат около нивото от над 20 долара за тройунция.

“Много оптимистично настроено съм по отношение на златото, но съм още по-голям оптимист спрямо среброто,” казва Смолууд.

Опасенията относно евентуална рецесия обаче може да доведат до по-слабо промишлено търсене, което пък може да понижи цените на среброто до 18 долара за тройунция, според MKS Pamp.

Най-големият риск за цените на среброто е инфлацията да падне по-бързо от очакваното, казва Симпсън ABC Pallion.

“Ако Федералният резерв продължи да затяга паричната политика, а инфлацията падне по-бързо от очакванията на пазарите, това ще бъде пречка за среброто, особено ако икономиката се насочи към рецесия, предвид големия дял на промишленото производство при метала.”