Инвестиционните фондове, предлагани у нас, управляват 8.17 млрд. лв. Това сочат данни на Българска народна банка от края на септември 2022 г.

Сумата е с около 700 млн. лв. по-малка от рекордните 8.84 млрд. лева, отчетени в края на 2021 г. Местните инвестиционни дружества са привлекли 2.6 млрд. лв.

Кои са най-добре представящите се фондове на родните управляващи дружества?

Справка на Darik Business Review на база данни от БАУД показва, че едва 11 от фондовете са постигнали доходност от повече от 4% в последните 12 месеца.

От тях само 5 са реализирали над 6% доходност за своите клиенти, като нито един не генерира двуцифрена такава към вчерашна дата. Общо осем фонда са реализирали над 5% доходност за вложителите си на фона на рекордната инфлация.

Най-добре за последните 12 месеца се представя Скай Нови Акции. Фондът постига 8.42 на сто доходност, с което изпреварва БТФ ЕФ Принсипал ETF (6.99%) и Адванс Инвест (6.75%).

Доходност от над 6% имат още Актива Високодоходен и Expat Gold - първият фонд у нас, който дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към златото.

Малко над 5% за последните 12 месеца отчитат и от Златен лев, Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти и ДФ Профит. Сред отличниците са още Капман Макс, ДФ Плюс и Златен лев Индекс 30.

Други 20 фонда имат доходност от минималните 0.04 до 3.64 на сто.