Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2022 г. са 604 700, или с 9.7% повече спрямо същия месец на предходната година.

Посещенията на чужденци у нас за същия период пък са 761 900, като отчитат ръст от над 60% на годишна база. Това показват данните на Националния статистически институт. 

Окончателните годишни данни за 2022 година все още не са публикувани, но, според общия сбор от месечната статистика, миналата година българите са реализирали 7.25 милиона пътувания зад граница, или с 40% повече спрямо 2021 година.

Посещенията на чужденци у нас през 2022 година пък са общо 10.89 милиона, или с 51% повече спрямо 2021 година. 

Данните показват, че след отпадането на повечето ограничения, наложени по време на пандемията през 2020 и 2021 година, активността при пътуванията до голяма степен вече е възстановена. 

От общия брой чужди граждани, посетили България през декември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 51.1% и достига 389 500, като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 39.8% и Гърция - 30.7%.

Посещенията на граждани от други европейски страни ЕС са 305 900, или 40.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 153.5 хил., или 50.2% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през декември 2022 г. са реализирали гражданите от Румъния - 155 хиляди, Турция - 153.5 хил., Гърция - 119.7 хил., Украйна - 57.3 хил., Сърбия - 38.5 хил., Република Северна Македония - 33.4 хил., Германия - 29.6 хил., Италия - 18.7 хил., Израел - 14.4 хил., Обединеното кралство - 14.3 хиляди.

Сред посещенията на чужденците у нас преобладава делът на тези с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 57.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 28.1%, и със служебна цел - 14.1%.

През декември 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Турция - 170.6 хиляди., Гърция - 108.3 хил., Сърбия - 64.7 хил., Румъния - 53.3 хил., Германия - 39.5 хил., Република Северна Македония - 31.9 хил., Австрия - 21.3 хил., Италия - 18.9 хил., Обединеното кралство - 13.9 хил., Испания - 12.1 хиляди. 

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2022 г. формират пътуванията с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 45.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 32.5%, и със служебна цел - 22.2%.