Банковите карти продължават да увеличават своя дял при разплащанията в еврозоната и у нас.

Скорошно проучване на Европейската централна банка показва, че кешът продължава да е най-често използваният метод за плащане, но делът му намалява всяка година, за сметка на картовите и мобилни разплащания.

Масово потребителите в еврозоната в наши дни използват безконтактни карти, като техният дял се увеличава до 62 на сто от всички разплащания спрямо 41 на сто преди три години.

Кешът продължава да е най-често използваното парично средство за дребни покупки, докато с картите се извършват плащания на стойност над 50 евро, отчитат от ЕЦБ.

Според анкета, проведена през миналата година, 55% от участниците казват, че предпочитат да се разплащат с карта, докато само 22 на сто – с пари в брой.

Останалите 23% от анкетираните нямат предпочитания за метода на плащане при покупка на стоки и услуги.

Колко са банковите карти у нас?

Справка на Darik Business Review показва, че в страната има издадени 7.79 млн. банкови карти.

От тях дебитните карти са 6.451 млн., докато кредитните пластики - 1.339 млн. В страната има и 540 хил. карти с функция електронни пари.

Броят на издадените дебитни карти отчита ръст в последните четири години, такава е тенденцията и при кредитните в последните 24 месеца, сочат данни на Българска народна банка.