Кешът е най-често използваното парично средство в еврозоната през 2022 г. Делът му обаче намалява до 59% от всички покупки спрямо 79% за 2016 г. и 72% за 2019 г.

Това става ясно от доклад на Европейската централна банка.

Кеш vs карта

За сметка на това ръст се отчита при плащанията с карта. За 2022 г. те вече заемат дял от 34%, или всяко трето плащане. Преди година са 25%, а за 2016 г. делът им е 19 на сто.

Процентът на плащанията, използващи различни мобилни приложения, расте до 3 на сто през 2022 г. спрямо под 1% за 2019 г. Всички останали методи на плащания съставляват 7% от всички трансакции през миналата година.

Ако обаче се вземе предвид обемът на плащанията, то парите в брой заемат 46%, докато картовите плащания – 42 на сто.

Масово потребителите в еврозоната днес вече ползват безконтактни карти, като техният дял се увеличава от 62 на сто за всички плащания спрямо 41 на сто преди три години.

Кешът продължава да е най-често използваното парично средство за дребни покупки, докато картите се ползват за плащания на стойност над 50 евро, отчитат от ЕЦБ.

Според анкета, проведена през миналата година, 55% от участниците казват, че предпочитат да се разплащат с карта, докато само 22 на сто – с пари в брой. Останалите 23% от анкетираните нямат предпочитания за метода на плащане при покупки на стоки и услуги.

Пари в брой и банкомати

Общо 74% от тегленията на пари в брой през миналата година са осъществени през банкомати. Над 90% от анкетираните хора казват, че са имали лесен достъп до банкоматите в еврозоната, което е с 1% повече спрямо три години по-рано.

Увеличава се процентът на хората, които разполагат с пари в брой. Днес той вече е 37% спрямо 34 на сто за 2019 г.

Кешът днес продължава да се приема като законно платежно средство в 95% от търговските обекти в еврозоната спрямо 98% преди три години. В общо 81% от обектите вече може да се плати с различно от парите в брой платежно средство.

Какво ще се случи в следващите години?

Прогнозата на ЕЦБ показва, че в следващите години парите в брой ще заемат все по-малък процент от плащанията.

Така в стойностно изражение те ще имат дял от 36% през 2025 г., 24% през 2031 г. и едва 6 на сто към 2040 г.

Ще плащаме все повече с карти, като към края на периода този вид разплащания ще бъдат всеки две от три.