Домакинствата в ЕС са похарчили 1.035 трилиона евро (равняващи се на 7.1% от БВП на общността) за храни и безалкохолни напитки през 2021 г., сочат данни на Евростат.

Това представлява 14.3 на сто от всички разходи на домакинствата.  

В сравнение с година по-рано (дял от 14.8%), се наблюдава спад от 0.5 пр. п. по този показател.

България е в топ 3 по разходи за храна

Най-много за храна и безалкохолни напитки харчат в Румъния, където този дял е 24.8%. България заема третата позиция с 20.1 на сто, пред нас е и Литва с 20.4%.

Челото на класацията се допълва от Естония (19.9%), докато Полша и Словакия поделят петото място с 19.6%.

Най-малко за храна и безалкохолни напитки харчат домакинствата в Западна Европа, където заплатите са по-високи, т.е. тези разходи са с по-ниска тежест в бюджета им.

Процентът на разходите, отделян за храна в Германия и Дания, е 11.8%, а в Австрия – 10.9 на сто. Най-нисък е този показател в Люксембург (9%) и Ирландия (8.3%).

В сравнение с 2020 г., разходите падат най-много в Гърция (-1.7 пр. п.), Литва (-1.4 пр. п.), както и в Хърватия, Естония и Словения (-1.3 пр. п.).

Близо 1% от БВП на ЕС се харчи за алкохол

През 2021 г. домакинствата в ЕС са похарчили 128 млрд. евро, или 0.9 на сто от БВП, за покупката на алкохолни напитки. Това представлява 1.8% от всички разходи, като остава без промяна спрямо година по-рано.

Най-много за алкохол харчат в Латвия и Естония, съответно 5 и 4.7% от общите разходи, както и в Полша с 3.7 на сто. Разходите по това перо в Литва и Чехия са 3.6 на сто.

Най-малки сум за алкохол се отделят в Гърция и Италия (по 1%), както и в Нидерландия (1.3%), и в Испания (1.4%).