През второто тримесечие на 2022 г. повечето граждани в държавите членки на ЕС, участвали в тримесечното събиране на данни за условията на живот, съобщават за нарастващи трудности при свързването на двата края, в сравнение с предходните тримесечия.

Данните отразяват повишаването на цените от началото на 2022 г.

Тази информация идва от данните за въздействието на COVID-19 върху условията на живот и е резултат от новоразработено събиране на данни с участието на 11 държави-членки, съобщава на официалния си сайт Евростат, цитиран от Клуб Z.

Окончателно: правителството вдигна рекордно линията на бедност

През второто тримесечие на 2022 г. делът на населението, което може лесно или много лесно да се справя с ежемесечните разходи, варира от 3.6% в България до 40.5% във Финландия.

Делът е намалял, в сравнение с предходното тримесечие във всички девет държави, за които има налични данни, с изключение на Италия (+0.3 процентни пункта (пр.п.)).

Най-голямо намаление на дела на населението, което може да свърже двата края лесно или много лесно, през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие е регистрирано в Словения (-4.4 пр.п.) и Австрия (-4.0 пр.п.).

Въпреки това делът на населението, което може да свързва двата края с големи затруднения или трудно, се увеличава с течение на тримесечията.

През второто тримесечие на 2022 г. този дял се увеличава, в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., във всички участващи държави, с изключение на Словения и Финландия, където намалява съответно с 0.1 пр.п. и 0,5 пр.п. През същото тримесечие най-голямо увеличение на този дял е регистрирано във Франция (+5.6 пр.п.) и Австрия (+2.7 пр.п.).

Делът на населението, което успява да свърже двата края с големи трудности или със затруднения, варира между 11.0% във Финландия и 39.8% в България.

Данните сочат, че повече от един на всеки пет души е имал големи затруднения или трудности да свърже двата края в България, Словакия, Италия и Франция.