Цената на природния газ през февруари ще бъде по-ниска с 31% спрямо предходния месец. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране.

Тя ще възлиза на 124.34 /MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщават още комисията. Решението е взето на базата на анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс.

Общото прогнозно количество газ за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка.

В ценовия микс е включен азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Количествата покриват 29.17% от потреблението на страната.

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г., „Булгаргаз“ е сключил за февруари три договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от газохранилището в Чирен.

„С оглед на утвърдената по-ниска цена на газа, няма да има повишение на цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон, като те се запазват на сегашните нива“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.