През декември 2022 г. индексът на продукцията в строителството е с 1.6% под равнището от предходния месец, показват предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт.

На годишна база спадът на строителната продукция е с 4.3%.

През декември 2022 г. индексът на строителната продукция е под равнището от предходния месец, като намалението при гражданското и инженерното строителство спадът е с 1.7%, а при сградното строителство - с 1.6%. 

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през декември 2022 г. се определя от отрицателния темп както при сградното строителство, където спадът е с 6.1%, така и при гражданското и инженерното строителство (минус 2%). 

Годишните темпове на понижение на продукцията в строителния сектор са най-силните от февруари 2021 година насам.