Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 41.3% през периода януари - ноември 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. и е в размер на 58.44 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 66% от износа за държавите - членки на ЕС, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). 

През ноември 2022 г. износът за ЕС нараства с 29.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5.64 млрд. лева.

През периода януари - ноември 2022 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (214.2%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (136.8%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (10.2%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - ноември 2022 г. се увеличава с 31.7% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 55.11 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

През ноември 2022 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 26.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5.71 млрд. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (86.2%). 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - ноември 2022 г. е положително и е на стойност 3.33 млрд. лева.

Търговия на България с трети страни 

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 35.5% през 2022 г. в сравнение с 2021 г. и е на стойност 31.39 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Украйна, Сърбия, Съединените американски щати, Китай, Република Северна Македония и Обединеното кралство, които формират 51.8% от износа за трети страни. 

През декември 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 11.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.38 млрд. лева.

През 2022 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение с 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (218.7%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (195.4%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“  (6.8%).

Вносът на стоки в България от трети страни през 2022 г. се увеличава с 58.8% в сравнение с 2021 г. и е на стойност 48.28 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През декември 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 20.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.45 млрд. лева.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2022 г. най-голямо увеличение спрямо 2021 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (560.6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (126.0%). 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през 2022 г. е отрицателно и е в размер на 16.89 млрд. лева.

През декември 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1.06 млрд. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС 

През 2022 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 94.37 млрд. лв., което е с 37.9% повече в сравнение с 2021 година.

През декември 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 6.92 млрд. лв. и нараства с 14.5% спрямо същия месец на предходната година.

През 2022 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 108.30 млрд. лв. (по цени CIF), или с 41.1% повече спрямо 2021 година. 

През декември 2022 г. общият внос на стоки нараства с 13.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 8.35 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2022 г. и е на стойност 13.93 млрд. лева. 

През декември 2022 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1.43 млрд. лева.