Сериозен спад на банкнотите в обращение у нас, отчитат от Българска народна банка за януари.

В края на месеца в циркулация са 565.9 млн. банкноти, което е с над 30 млн. по-малко спрямо края на миналата година.

Най-голям спад се отчита при купюрите от 20 и 10 лева, които намаляват със съответно 11.4 и 9.4 млн. броя, докато банкнотите от 50 лева се понижават с 8.6 млн. броя.

Най-малко намалява паричното обращение на банкнотите от 100 и 5 лева - съответно с един и половин милион броя.

За момента липсва официална информация от БНБ за причината за рекордния спад. Голяма е вероятността той да се дължи на изтегляне на негодни за последващо използване банкноти.

Само през четвъртото тримесечие на 2022 г. като негодни са определени 13.5 млн. банкноти. Броят им за цялата 2022 г. достига 40.9 млн. броя.

Стойност на парите в обращение

В края на януари 2023 г. общата стойност на парите в обращение възлиза на 25.9 млрд. лева. Това е втората най-висока стойност в историята, но спрямо месец по-рано се отчита спад от 848 млн. лева.

Най-голямо понижение се наблюдава при банкнотите от 50 и 20 лева, където имаме спад от 427 и 227 млн. лева, докато столевките и двадесетолевките са с 96 и 94 млн. лева по-малко.