В края на 2022 г. общият брой на лицата, които се осигуряват в четирите вида пенсионни фондове, достига 4.923 млн. души и расте с 1.52% спрямо година по-рано.

Нетната стойност на активите на пенсионните фондове в края на миналата година намалява с 1.75% спрямо 12 месеца по-рано и е 19.2 млрд. лева.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2022 г. възлизат на 296.259 млн. лв. Година по-рано те достигнаха рекордните 332.278 млн. лева.

Нетният финансов резултат на дружествата за годината е в размер на 72.245 млн. лева спрямо 72.8 млн. лева година по-рано.

Кои са най-печелившите пенсионни фондове за 2022 г.?

ПОК Доверие и Алианц България отчитат най-добри резултати за миналата година. Печалбата им възлиза на 20.6 и 18.35 млн. лева спрямо 18.2 и 21.6 млн. лева година по-рано.

ДСК Родина постига печалба от 14.38 млн. лева, или с близо 900 хил. лева по-малко от година по-рано, докато Съгласие обявява положителен финансов резултат от 10 млн. лв.

Седемцифрена печалба отчитат още и от ОББ и ЦКБ Сила, съответно 6.685 млн. лева и 6.1 млн. лева. 

Втора пенсия

През 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1.707 млн. лв. за пенсии, 24.241 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 95 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.