По последни данни от Комисията за финансов надзор пенсионните фондове в страната управляват активи за 18.3 млрд. лева.

Това е понижение от 1.2 млрд. лв. спрямо активите на фондовете към 30 септември 2021 г.

Намалението на активите идва на фона на една от най-тежките години за капиталовите пазари. На минус през 2022 г. приключиха основните индикатори на повечето големи европейски борси, както и трите индекса на Уолстрийт. Широкият индекс S&P500 отчете спад от над 19%.

На този фон, не е изненада, че голяма част от пенсионните фондове в България отчитат отрицателна доходност за последния 24-месечен период. Нека видим как се представят те за времето от 31 декември 2020 г. до 30 декември 2022 г.

Универсални пенсионни фондове (УПФ)

Единственият фонд, отчел положителна доходност за последните 2 години, е ЦКБ Сила, постигнал 1.07% - с над 2% по-добре от следващите фондове в класацията Пенсионноосигурителен институт (ПОИ) и Бъдеще, обявили доходност от -0.9% и -1.02%.

Други четири универсални пенсионни фонда губят по над 3% за последните две години. Това са Топлина (-3.04%), Алианц България (-3.22%), ОББ (-3.52%) и Съгласие (-3.72%).

Най-слаби резултати за последните две години постигат от Доверие и Съгласие, като загубите им достигат 4.14 и 5.31%.

Професионални пенсионни фондове (ППФ)

Четири от фондовете приключиха 24-месечния период с положителна доходност. Сред тях са ПОИ (0.14%), Съгласие (0.76%) и Бъдеще (1.11%). Над всичко обаче отново е ЦКБ Сила с 2.8% доходност в последните 2 години.

Останалите пет фонда завършиха периода на минус. Най-голям е той при ДСК-Родина и Доверие, съответно минус 5.07 и 3.97%. Около 3% са загубите за Алианц България, ОББ и Топлина.

Доброволни пенсионни фондове (ДПФ)

Съгласие и ЦКБ Сила завършиха последните 24 месеца с доходност от респективно 5.56 и 4.04%. Под 1% печалби, но все пак положителна доходност, отчитат и от ПОИ, и от Бъдеще.

Най-големи загуби се наблюдават при ДСК Родина (-4.32%) и Доверие (-3.82%), докато ОББ и Алианц България обявиха отрицателна доходност от 2.66 и 2.58%.

Минимални загуби реализираха от Топлина – 0.41%.