Четиринадесет европейски борсови групи, сред които и Българската фондова борса, опериращи в 26 държави-членки на ЕС, обявиха съвместна инициатива за предоставяне на консолидирани пазарни данни.

Проектът е в отговор на предложението на Европейската комисия за консолидиране на пазарни данни, което да допринесе за развитието на Съюза на капиталовите пазари.

Участващите борси, които имат опит от десетилетия в управлението на критична пазарна инфраструктура, подписаха споразумение за създаване на съвместна компания (joint venture), която ще оцени и подготви кандидатура като доставчик на консолидирани пазарни данни в бъдещия процес на подбор, организиран от ЕК. 

Участниците са признати специалисти в предоставянето на надеждни и висококачествени пазарни данни и са в добра позиция да създадат такъв доставчик бързо, ефективно и според най високите оперативни стандарти, се посочва в съобщението на Българската фондова борса. 

Проектът ще се съсредоточи върху създаването на доставчик, предназначен да осигури изчерпателен, стандартизиран и последователен източник на пазарни данни и ще се стреми да си сътрудничи с регулаторите за разработване на оптималното решение за инвеститорите.

Чрез тази съвместна компания участващите борси, като ключови играчи в екосистемата на капиталовите пазари на ЕС, потвърждават своя ангажимент за насърчаване на отворената стратегическа автономия на Общността. 

Участниците в проекта са борсите в Гърция, Румъния, Унгария, България, Полша, Кипър, Люксембург, Малта, Германия, борсите от групата на Euronext (Италия, Нидерландия, Белгия, Ирландия, Португалия, Франция и Норвегия), тези от групата на Nasdaq (Швеция, Дания, Финландия, Исландия, Литва, Латвия и Естония), представителите на SIX Group (Швейцария и Испания), тези на Wiener Börse (Австрия и Чехия ), както и групата на борсите от Хърватия и Словения.