Във всички градове у нас средната брутна заплата мина 1200 лева.

Най-малки са възнагражденията в Благоевград – средно 1237 лева, Кюстендил и Видин – малко над 1250 лева, както и Смолян - 1256 лева. Това показват последните данни на Националния статистически институт към края на 2022 г., цитирани от darik.bg.

Преди година най-ниски са заплатите отново в тези градове, но на опашката е Кюстендил, където средната заплата стига 1060 лева. За година в градовете с най-ниски възнаграждения заплатите са се вдигнали с близо 170 лева, показват данните на НСИ.

Смятат новите пенсии при по-висок осигурителен доход

Доста по-голямо е увеличението на възнагражденията в София, където и в края на миналата година хората са взимали най-високи заплати. Средната за столицата вече е над 2570 лева, докато година по-рано е с 380 лева по-малко – 2192 лева.

Парадоксът обаче е, че само столицата стига средната заплата за страната, която в края на 2022 г. е 1879 лева, а година по-рано е била 1612 лева. В нито една от другите области няма подобна средна заплата.

Хората си искат бързо парите за втора пенсия

След София се нарежда област Враца, където средната заплата е 1822 лева, а причината е намиращият се там АЕЦ „Козлодуй”, където дават и по-високи възнаграждения. Областта запазва второто място, но преди година заплатите там са с близо 300 лева по-ниски – средно 1527 лева.

В топ 5 на областите с най-добре платени работници попадат още Варна – със средна заплата в края на 2022 г. от 1747 лева, София област – 1733 лева и Стара Загора – 1697 лева.

Доста по-назад е Бургас, където средното възнаграждения възлиза на 1506 лева, както и Русе – 1519 лева. Преди година в двата града средната заплата е съответно 1299 лева и 1326 лева, като дунавският град е изпреварвал морския.

Банките отново вдигат таксите за теглене на пари

В редица градове, като Перник, Плавен, Ямбол и Разград, средните заплати са с близо 400 лева по-ниски от средната за страната и се движат около 1423 лева до 1483 лева.

В 6 града те дори са под 1400 лева и това са Велико Търново – 1390 лева, Кърджали – 1380 лева, Монтана – 1379 лева, Добрич – 1375 лева, Сливен – 1366 лева и Силистра – 1343 лева.

Какво зависи от средната заплата?

От следващата година средната заплата ще е решаваща за хората, които са на минимална заплата. След приети в последните дни на Народното събрание промени в Кодекса на труда, минималната работна заплата (МРЗ) за страната ще бъде в размер на 50% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

Точният размер на МРЗ ще се определя до 1 септември на текущата година. При сегашния размер на средната заплата това означава минималната да стане 939.50 лева, или с близо 160 лева по-висока от сегашната, която е 780 лева.

10 начина да си намалите данъците

Друго, което беше прието, е минималната заплата да не може да намалява - размерът ѝ няма да може да е по-нисък от определения за предходната година.

От средната заплата зависят и възнагражденията на депутати, министри и президента, според Правилника за дейността и работата на Народното събрание.

Основното месечно възнаграждение на депутатите се преизчислява на всеки три месеца и е равно на три средни заплати в обществения сектор за последния месец от предходното тримесечие.

Двойно поскъпва морето през юли

Председателят на парламента взима заплата с 55% по-висока от тази на редовия депутат, както и министър-председателят . Заплатата на един министър е с 30 на сто по-висока от основната на депутатите. Президентът пък получава два пъти депутатската заплата, но без добавките.

Четири пъти разлика в заплатите по сектори

Не във всички сектори заплатите са се повишили еднакво. Най-много за година са увеличени възнагражденията в сектор „Образование” - с 19.7 на сто, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 14.9 на сто, „Финансови и застрахователни дейности” - с 12.6 на сто, и „Хуманно здравеопазване и социална работа” - с 11 на сто.

Как да изберете пенсионен фонд за втора пенсия

Най-много пари на месец пък взимат работещите в Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – средно по 4417 лева. Техните възнаграждения са четири пъти по-високи от тези в хотелиерството и ресторантьорството, където взимат едва по 1088 лева.

В Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива средната заплата е 2934 лева, а тази на работещите във Финансови и застрахователни дейности - 2853 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 13.5 на сто, а в частния - със 17.7 на сто.