Компанията Глас контрибюшън ще инвестира над 100 млн. лева в плевенския стъкларски завод "Рубин", съобщават общинските власти.

Новата инвестиция предвижда изграждането на 300-тонна пещ от немските компании Nikolaus Sorg GmbH&Co.KGc, Sorg Feuerungsbau und Service GmbH и Excelsius Global Services GmbH.

С реализацията на вложението собственикът на предприятието Глас контрибюшън ще разкрие допълнителни 150 работни места.

Внедрената нова технология цели и да намали вредните CO2 емисии, за да отговори на критериите за екологично, устойчиво и ресурсно-ефективно производство.

Към настоящия момент компанията вече е инвестирала над 100 млн. лева в реализацията на първите два етапа от инвестиционната си програма с оглед осъвременяване на оборудването и запазване заетостта в завода, за които е получило два сертификата за инвеститор клас А.

След успешното осъществяване на първите два етапа Глас контрибюшън пристъпва към изпълнението на третия етап – изграждането на 300-тонната пещ и увеличаване на капацитета от работна ръка.