Домакинствата в страната продължават да увеличават спестяванията си на депозит - на фона на високата инфлация, която за 2022 г. достигна 16.9 на сто, а през януари намалява до 16.4% на годишна база.

В края на миналата година влоговете достигат рекордните 74.28 млрд. лв.

През декември, както и за цялата минала година, е отчетен рекорден ръст на новите депозити. Нетното нарастване, или сумата на новите депозити, намалена с изтеглените спестявания за последния месец на 2022 г., достига 1.878 млрд. лв.. Ръстът за цялата година е от 6.175 млрд. лв. 

Доходите от лихви

Въпреки големите спестявания, населението печели по-малко от лихви по депозитите спрямо година по-рано. За миналата година доходите от лихви са 43.08 млн. лева спрямо 44.5 млн. лева за 2021 г.

Нещо повече – налице е понижение в девета поредна година, показат данните на БНБ. 

Рекордните 1.367 и 1.369 млрд. лева са платени като лихви по депозитите на домакинствата през 2012 и 2013 г.

Оттогава се отбелязва сериозен спад по показателя - до 952 млн. лева през 2014 г., 651 млн. лв. за следващата година и 333 млн. лева през 2016 г. 12 месеца по-късно доходите от лихви са 183 млн. лв., а през 2018 г. намалеят до 101 млн. лева.

Следва нов спад през 2019 г. – до 84 млн. лева и 67 млн. лева през пандемичната 2020 г.

Само в последните 10 години доходите на домакинствата от лихви достигат 3.83 млрд. лв. 

Тенденцията

В последните месеци на миналата година се отчита ръст на лихвите по депозитите. Голяма е вероятността това да се наблюдава и през първите месеци на 2023 г., тъй като трендът вече е налице в други държави от Европа и САЩ.