Приходите от лихви винаги са били едни от най-важните за банковата система. Такива са също и постъпленията от такси и комисиони.

Справка на Darik Business Review показва, че през миналата година българските домакинства са платили лихви за над 1 млрд. лева за 16-а поредна година.

Данни на Българска народна банка сочат, че домакинствата у нас са платили лихви по предоставените им кредити за над 1.6 млрд. лева през 2022 г.

Ръстът спрямо година по-рано е от близо 200 млн. лева. Въпреки рекордно ниските лихви по кредитите през миналата година, повишението се дължи на бума в кредитирането.

За изминалите 12 месеца банките са предоставили нетните 4.5 млрд. лева заеми на домакинствата. Това е сумата на новите кредити, минус платените вноски през годината, както и изцяло погасените. 

Платените 1.64 млрд. лева обаче не са рекордни. Най-високите нива платени лихви по кредити - от над 1.9 млрд. лева, са отчетени през 2009 и 2010 г.

Тогава домакинствата имат близо двойно по-малко заеми – над 18 млрд. лева, но лихвите по заемите са значително по-високи.

За последните 10 г. домакинствата в страната са платили лихви за над 14.8 млрд. лева на банките у нас.