В края на декември 2022 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД (юридически лица, чиято основна дейност е свързана с обслужване, подпомагане и съдействие на домакинствата), нараства на годишна база с 1.5%, като достига 2.831 млн. броя.

Размерът им нараства на годишна база с 14.6%, като достига 33.127 млрд. лева.

Колко обаче са заемите за суми над 100 000 лева? Справка на Darik Business Review показва, че те растат до рекордните 66 924, спрямо 63 409 за тримесечие по-рано и 53 852 към края на 2021 г.

Основната причина за това са ниските лихви по кредитите през последните 12 месеца.

Средната сума на големите заеми нараства до 183 713 лева, спрямо 175 415 лева към 31 декември 2021 г. 
 

Процентното увеличение е най-голямо при заемите за суми между 250 и 500 хил. лева, както и тези между 500 хил. лева и 1 млн. лева. Ръстът е съответно от 52 и 63 на сто.

Кредитите за суми над 1 млн. лева се повишават с 34 броя, или близо 30% през 2022 г. Те вече са 149 на брой, а средната сума по тях възлиза на 1.65 млн. лева.

Средният им размер преди година бе 1.88 млн. лева.