В края на първото тримесечие на 2024 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД (юридически лица, чиято основна дейност е свързана с обслужване, подпомагане и съдействие на домакинствата) вече е 2.831 млн. броя, като намалява с минималните 2 822 броя спрямо година по-рано. 

Размерът им обаче нараства на годишна база със 17.5%, като достига 40.07 млрд. лева.

Колко са заемите за суми над 100 000 лева? Справка на Darik Business Review показва, че те растат до рекордните 87 620 спрямо 83 029 за тримесечие по-рано и 69 620 преди година.

Средната сума на големите заеми нараства до 195 375 лева спрямо 192 615 лева към края на 2023 г. и 185 493 лева към 31 март 2023 г. 

Процентното увеличение спрямо година по-рано е най-голямо при заемите за суми между 250 и 500 хил. лева, както и тези между 500 хил. лева и 1 млн. лева. Ръстът е съответно от 49 и 58 на сто.

Кредитите за суми над 1 млн. лева се повишават с 81 броя, или над 51% за последните 12 месеца. Те вече са 238 на брой, а средната сума по тях възлиза на 1.51 млн. лева. Средният им размер преди година беше 1.64 млн. лева. 

* Материалът е актуализиран на 23 май 2024 г.