Започна реализацията по ключов проект за икономиката в Бургаски регион  - рехабилитация на железопътния участък между Пристанище Бургас и гара „Владимир Павлов".

С проекта „От изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС –Ориент - Източно-средиземноморски№ от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Транс-европейската транспортна мрежа" ще се улесни товарният транспорт между порта и вътрешните връзки.

Той дава възможност да се осъществи свързаност с Европа.

Министерство на транспорта и съобщенията

"Проектът предвижда рехабилитация на железопътен товарен коловоз, железен път и всички прилежащи стрелки. Към момента този участък, който свързва гара Владимир Павлов с гара Бургас запад, е прекъснат поради влошено техническо състояние.

Цялата маневрена дейност преминава през стрелките на пристанището, което утежнява изключително много товарния транспорт. Чрез осъществяването на връзката това ще бъде премахнато и преносът на товарите ще се осъществява директно от/за гара Владимир Павлов за/от гара Бургас запад", съобщи ръководителят на проекта инж. Иван Бакалски.

Министерство на транспорта и съобщенията

Ползите от проекта са много - развитие на инфраструктура за директен сухоземен и морски достъп. Ще бъде увеличен и приносът на пристанищата за постигане на устойчива европейска мрежа за товарен транспорт.

Той ще бъде реализиран за срок от 6 месеца и е на стойност близо 5 млн. лева без ДДС.

Проектът се финансира от Кохезионен фонд на ЕС и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020.