Само три от колективните инвестиционни схеми, управлявани от български дружества, отчитат доходност от над 10% от началото на годината.

Общо 17 са фондовете с възвръщаемост от над 5%. Това показва справка на Darik Business Review на базата на данни на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Лидерството в това отношение се държи от Скай Нови Акции, донесло на инвеститорите си 20.64% доходност.

С 11.11 и 10.86% възвръщаемост за периода са още борсово-търгуваният фонд на Експат Greece ASE UCITS ETF, следящ основния борсов индикатор в южната ни съседка, както и Селект Регионал.

Около 8% доходност имат още Конкорд Фонд-5 ЦИЕ и Адванс Инвест, докато Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF и Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти са постигнали 7.65 и 7.45% нарастване на вложенията на инвеститорите.

Топ 10 на най-добре представящите се фондове от началото на годината се допълва от ДФ Плюс, Expat Czech PX UCITS ETF и ДФ Профит, всички с доходност от над 6%. 

Малко под тази граница са още Капман Макс, Конкорд Фонд-4 Енергетика, Скай Финанси, ДФ Прогрес, Конкорд Фонд-6 Облигации и Златен лев.

Фондовете на българските управляващи компании имат активи за над 2.7 млрд. лева.