Данни на БНБ сочат, че инвестиционните фондове у нас имат активи за 2.6 млрд. лева.

Справка на Darik Business Review на база данни от БАУД показва, че днес у нас има 56 фонда, управляващи активи за над 10 млн. лева.

Само 13 от тях обаче имат активи за над 50 млн. лева, а два – за над 100 млн. лева.

Начело в това подреждане са ОББ Платинум България и ДСК Стандарт, като активите им възлизат на 299 млн. лв. и 113.5 млн. лв.

Три от фондовете са с активи между 80 и 85 млн. лв. - Конкорд Фонд-2 Акции, Консервативен Фонд (България) и Елана България.

Сред топ 10 на най-големите фондове у нас попадат още Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп, ДСК Актив Евро, Прайм Асетс, Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд и БТФ ЕФ Принсипал ETF.

С активи за над 50 млн. лв. са още Куест Вижън, ДФ Прогрес и Актива Високодоходен.

Малко под тази граница се нареждат още Златен лев, ДФ Профит и С-Микс на Капман Асет Мениджмънт.