Първата конференция на Darik Business Review за 2023 г. - ESG - Investing in our future, ще бъде посветена на темата "Устойчиво развитие". 

На 19 април в зала "Васил Левски" на Hyatt Regency Sofia на зелена тематика ще дебатират експерти от различни области и индустрии.

В дискусията с тема "Кои са основите на устойчивия бизнес?" ще участва мениджърът Регулации и устойчиво развитие във Филип Морис България Диляна Якова.

В настоящата си роля Диляна се занимава с регулаторни въпроси, свързани с бизнеса на компанията, както и със корпоративната социална отговорност.

Тя отговаря за прилагането на глобалната стратегия за устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл в България и координира инициативата #ПромениКартинката, насочваща вниманието на обществото и пълнолетните пушачи към неправилно изхвърлените фасове в околната среда, както и дарителската програма „Забавно лято, грижовна есен“, чиято цел е да подкрепя и развива местните общности в тютюнопроизводителните региони в страната.

Диляна е магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“ и притежава магистърска степен по бизнес администрация от Централноевропейския университет в Будапеща.

Вижте повече по темите, които ще засегне Диляна Якова по време на ESG - Investing in our future на 19 април:

Откъде трябва да започне изграждането на един устойчив бизнес?

Изграждането на устойчив бизнес започва с ясното поемане на ангажимент пред обществото за постигане на конкретни екологични, социални и икономически цели.

Тогава, когато ESG целите се интегрират в основната бизнес стратегия и те са вплетени в дейностите на компанията – ето тогава е започнало устойчивото развитие.

Във Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) ние сме започнали да градим устойчив бизнес от 2008 г. и за 15 години глобално сме инвестирали над 10 милиарда щатски долара в научни изследвания и иновативни технологии за разработване на бездимни продуктови платформи, които наричаме с общото наименование „продукти с намален риск“, които имат потенциала да бъдат по-добра алтернатива с намалена вреда, в сравнение с цигарите.

Намаляване на негативното въздействие от нашите продукти върху здравето е основният ни ангажимент, но в нашата бизнес стратегия са включени и редица други цели – минимизиране на екологичното въздействие върху околната среда и климата, подобряване на оперативната ефективност и оптимизиране на ресурсите.

Регулярното отчитане и оценка на постигнатото, както и поставянето на все по-високи цели, е важна част от устойчивото развитие, защото ФМИ разглежда устойчивостта като фундаментална възможност за иновации, растеж и създаване на дългосрочна стойност.

Следвайки този подход и показвайки на практика как една тютюнева компания може да е устойчива, към днешна дата ние сме първата и единствена международна тютюнева компания, която се е ангажирала да трансформира изцяло своя бизнес от цигарена компания към компания, която предлага на своите потребители и клиенти бездимни алтернативи. 

Каква е ролята на хората в ESG стратегията на PMI?

Ролята на нашите служители в постигане на ESG целите е фундаментална - всеки един отдел в структурата на компанията в 180-те различните държави, в които ФМИ присъства, работи по програми и инициативи, които „обличат” ESG стратегията в реални действия.

Тъй като устойчивото развитие е интегрирано в нашата бизнес стратегия, всеки служител е отдаден да работи и допринася в тази посока. В нашата компания е изградена вдъхновяваща среда, в която всеки може да изрази себе си по най-добрия възможен начин, а това е ключът за постигане на висока степен на ангажираност и удовлетвореност на служителите и задържането на таланти.

Когато хората се чувстват оценени и полезни, те са по-готови и по-отдадени – не само в професионалния и личния си живот, но и да работят за обществени каузи.

Поели сме ангажимент да насърчаваме работна среда, която гледа на благосъстоянието на служителите като стимул за професионална и лична реализация, устойчиво добро представяне и бизнес резултати.

Част от тези ангажименти са заложени в концепцията за хибриден начин на работа (дистанционна и от офис), който наричаме "smart working". Това смятаме, че допринася и за екологичния отпечатък от нашите дейности.

Във ФМИ - както навсякъде по света, така и в България, изпълняваме програми за намаляване на негативното въздействие от нашите продукти върху околната среда, като стартираме програма за рециклиране на старите устройства, които нашите пълнолетни потребители ни връщат.

А вече трета година осъществяваме и националната информационна кампания срещу замърсяването с фасове на градската среда и природата - #ПромениКартинката.

ESG - Investing in our future ще се състои на 19 април в зала "Васил Левски" на Hyatt Regency Sofia. Входът е свободен и не се изисква регистрация.

Конференцията се осъществява с подкрепата на Yettel, ОББ, Филип Морис България, Кока-Кола ХБК България, Аксенчър България, Кауфланд България, Летище София и Българска фондова борса.

Повече за събитието можете да откриете тук, както и в LinkedIn и Facebook каналите на Darik Business Review.