Във всяка от последните 10 години Apple обявява намеренията си за разпределяне на дивидент и обратно изкупуване на собствени акции през април.

По същото време технологичният гигант съобщава на инвеститорите и тримесечните си резултати.

От Barron’s прогнозират, че компанията отново ще увеличи дивидента си. Изданието припомня, че в момента тя плаща по 23 цента дивидент на акция, което е малко под 5% повече спрямо година по-рано.

Година преди това от Apple обявиха ръст на дивидента от 7%. Ако увеличението и тази година е от 1 цент, това ще означава, че спрямо година по-рано тримесечният дивидент ще е с 4% по-висок.

При положение че увеличението е от 2 цента на акция, той би отчел ръст от 9% спрямо година по-рано. Това би означавало тримесечен дивидент от 25 цента, а на годишна база – 1 долар.

По-значими, от финансова гледна точка, са сумите, които Apple отделя за обратно изкупуване на собствени акции. През миналата година Бордът на директорите на компанията одобри 90 млрд. долара за обратни изкупувания. Сумата е изравнена с предходния рекорд година по-рано.

В последните пет години компанията е похарчила 405 млрд. долара, за да изкупува собствени акции. Това, според редица пазарни експерти, означава, че ръководството смята книжата за подценени.

От края на фискалната 2017 г. Apple е придобила 4.7 млрд. собствени акции, което е намалило фрий флоута, или свободно търгуваните книжа, с 23%.

През февруари 2018 г. от компанията си поставят за цел да постигнат нулева стойност на кешовите наличности в следващите години.

Днес компанията разполага с 54 млрд. долара нетни свободни парични средства - всички инвестиции в държавни ценни книжа и кеш минус задълженията на компанията.

В последните 16 тримесечия Apple е изкупувала обратно собствени акции за поне 16 млрд. долара, включително и за 19 млрд. долара през последното тримесечие на 2022 г.

Компанията предпочита да връща голяма част от печалбите към инвеститорите, тъй като в момента не намира подходящи инвестиции, в които да вложи парите си, пише още Barron’s.