Българите, работещи в чужбина, са върнали у нас 104 млн. евро за месец.

Сумата е със 7.6 млн. евро, или 7.8%, повече спрямо първия месец на 2022 г., сочат данни на БНБ.

През 2022 г. тя възлиза на 1.208 млрд. евро и за шеста поредна година надхвърля 1 млрд. евро.

Рекордните 1.32 млрд. евро са изпратени в България през пандемичната 2020 г., докато през 2021 г. сумата достига 1.167 млрд. евро.

Втората най-висока годишна сума в историята е отчетена през 2019 г., когато емигрантите пращат на близки и роднини у нас 1.219 млрд. евро, или по 3.34 млн. евро дневно. 

Справка на Darik Business Review показва, че в последните 10 години паричните преводи възлизат на 10.6 млрд. евро.

Какво се случи през 2022 г.?

Общо от четири държави през миналата година у нас са постъпили преводи за над 100 млн. евро. Лидери в това отношения са Германия и САЩ, откъдето са изпратени 244.6 и 223.2 млн. евро, сочат данни на Българска народна банка.

Емигрантските пари от Испания възлизат на 125.1 млн. евро, а от Великобритания – на 116.5 млн. евро. 

В челото са още Гърция и Италия, от които българите са върнали у нас респективно 76 и 58 млн. евро.

БНБ дава информация за общо 24 държави по света, откъдето преводите надхвърлят 1 млн. евро за 2022 г.