В края на март 2023 г. делегация от ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ в София посети Китай и постави началото на партньорство и сътрудничество с редица китайски образователни институции, което допълнително ще подпомогне работата по насърчаването на образователния и културен обмен между Република България и Китайската Народна Република, информира cri.cn.

В състава на делегацията участваха председателят Николай Ялъмов, директорът Олга Ялъмова и Нели Нанова, директор Международно сътрудничество и обмен на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“.

По време на посещението ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ и международното училище "Тиендзин Инхуа" подписаха Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност.

Споразумението предвижда обмен на ученици и учители, организиране на летни и зимни лагери, отпускане на стипендии за обучение в Китай за ученици под 18-годишна възраст, сътрудничество в областта на методиките на преподаване на китайски език и други, като ще създаде предпоставки за насърчаване на образователния и културен обмен между България и Китай.

В рамките на посещението ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ установи партньорство с университета "Тиендзин Нанкай" (Nankai University) и Тиендзинския университет (Tianjin University).

Това ще предостави на учениците по-широка перспектива и по-задълбочени възможности за академичен обмен.

Като училище, ориентирано към изучаването на китайски език и култура, тази визита изигра активна роля за насърчаване на образователния и културен обмен между България и Китай.

Резултатите от това посещение са гаранция за по-широко и задълбочено сътрудничество и обмен и насърчаване интеграцията и развитието на културите на двете страни.