Темата за устойчивото развитие е фокус за първата конференция на Darik Business Review за 2023 г. - ESG - Investing in our future.

По време на събитието директорът ESG на Летище София Антоанета Стоянова ще разкаже повече за ESG стратегията на СОФ Кънект и как е създадена тя.

Антоанета Стоянова е магистър по международни икономически отношения, както и по екология и устойчиво развитие. От 2009 г. тя е водещ одитор за сертификация на устойчиви горива, а от 2020 г. членува в българския клон на Международния институт по проектен мениджмънт.

Дългогодишният й професионален път като еколог, одитор, проектен мениджър и страстен фен на устойчивия транспорт я доведоха на летище София, където от април 2022 г. ръководи ESG екипа на летищния оператор СОФ Кънект.

Антоанета Стоянова и нейният екип създадоха стратегията за устойчиво развитие на летището и са основен двигател СОФ Кънект да възприеме и спазва принципите за добро корпоративно, екологично и социално управление.

Разкажете ни повече за Политиката за енергийна ефективност и управление на емисиите на парникови газове на СОФ Кънект.

Грижата за природата е нашата основна ценност и ние инвестираме и се развиваме по природосъобразен и устойчив начин. СОФ Кънект се ангажира да постигне нулеви върлеродни емисии от дейността си до 2036 г. със само 15% компенсации.

Този ангажимент включва както прилагането на мерки за енергийна ефективност, така и инвестиции в производството и използването на възобновяема енергия на летище София.

Терминал 2 ще бъде изцяло обновен и разширен, като се подобрят комуналните услуги и остарялото оборудване се смени с такова от енергиен клас А или В.

Новият Терминал 3, който предстои да бъде изграден до 2030 г., ще бъде проектиран и сертифициран по BREEAM - стандартите за най-добри практики в устойчивия дизайн и мярка за екологичните показатели на обектите.

Най-голям дял в собствените емисии на летищния оператор – над 80%, има използваната електроенергия. В Българския електроенергиен микс голям дял има енергията, произведена от въглища, въпреки че делът на ВЕИ се увеличава с всяка година.

СОФ Кънект планира инвестиция в 20 MWp фотоволтаична инсталация с батерии за съхранение на енергия за собствените нужди на летището, която ще има най-голям принос в постигането на целта за въглеродна неутралност.

В началото на тази година подновихме нашия сертификат за управление на въглеродните емисии ACA Level 3, оставайки единственото летище в България, което не само управлява собствените си емисии, но и работи с бизнес партньорите си за намаляване на тяхното въздействие върху околната среда.

С планираните инвестиции се подготвяме за следващото ниво 4 „Трансформация".

Какви подобрения планиране на Летище София, за да бъде „по-зелено" то?

Летище София може да се похвали, че вече е достъпно със „зелен" градски транспорт, тъй като до Терминал 2 има изградена линия на метрото, но също могат да бъдат използвани и двете градски линии с изцяло електрически автобуси.

В допълнение, СОФ Кънект електрифицира собствения си автопарк и планира изграждането както на собствени, така и на публичнодостъпни зарядни станции за електрически автомобили.

Документооборотът на компанията вече е напълно електронен, спестявайки над 100 kg CO2 емисии още през първите 4 седмици след въвеждането на системата. Дигитализирането на процесите на хартия е част от ESG стратегията на компанията.

През първите пет години от концесията СОФ Кънект ще инвестира близо 7 милиона евро за дигитализиране на процесите на летището.

Устойчивостта се свързва освен със зелените инвестиции, също и с ресурсна ефективност и мерки за намаляване, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъците.

Скоро на летището ще станат видими малки промени, като например повече кошчета за разделно събиране на отпадъците и чешмички за вода, където пътниците могат да пълнят своите шишета за многократна употреба.

Тези и още много цели си поставихме със стратегията за Устойчиво развитие на летище София, за създаването на която ще научите повече по време на събитието.

ESG - Investing in our future ще се състои на 19 април в зала "Васил Левски" на Hyatt Regency Sofia. Входът е свободен и не се изисква регистрация.

Конференцията се осъществява с подкрепата на Yettel, ОББ, Филип Морис България, Кока-Кола ХБК България, Аксенчър България, Кауфланд България, Летище София и Българска фондова борса.

Повече за събитието можете да откриете тук, както и в LinkedIn и Facebook каналите на Darik Business Review.