Средният осигурителен доход за страната за февруари 2023 г. е 1380.99 лв.

Това обявиха от Националния осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2022 г. до 28.02.2023 г. е 1330.91 лв.

Той служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през март 2023 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.