Потреблението на природен газ в Европейския съюз е намаляло със 17.7% в периода от август 2022 г. до март 2023 г., в сравнение със средното потребление на газ за същите месеци (август-март) в предходните пет години - от 2017 г. до 2022 г. 

Координираните мерки за намаляване на търсенето на газ, част от плана REPowerEU за прекратяване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, определят цел за намаление на потреблението от 15% за периода август 2022 г. – март 2023 г., в сравнение със средната стойност за същия период от пет предходни последователни години.

Данните на Евростат показват, че повечето страни от Общността са достигнали тази цел, с изключение на Ирландия, където спадът е само с 0.2%, Словакия (-1%), Испания (-10,8%), Полша (-12,5%), Словения (- 13,8%) и Белгия (-14,5%).

Малта, който е най-малкият потребител на газ сред всички членки на ЕС, дори отбелязва 12.7% увеличение между август 2022 г. и март 2023 г. 

Потреблението на газ е спаднало най-много във Финландия (-55.7%), Литва (-40.5%) и Швеция (-37.2%). В България, според данните на Евростат, потреблението на синьо гориво е намаляло с по-бързи темпове от средните за ЕС в зимните месеци. У нас спадът е с над 20 на сто. 

Месечните данни от януари 2022 г. до март 2023 г. показват, че потреблението е било под средното за 2017-2022 г. за съответните месеци от тези години. 

Между януари и юли 2022 г. потреблението на природен газ в ЕС варира между 1938 петаджаула през януари и 785 петаджаула през юли, което показва, че спадът в консумацията е започнал още преди обявяването на целта за 15% намаление.

Най-големите спадове обаче са регистрирани през втората половина на 2022 г., започвайки през август с 14% намаление на потреблението, последвано от спад с 14.3% през септември, с 24.4% през октомври, с 25% през ноември и с 12.3% през декември.

2023 г. е започнала с понижение от 19% спрямо средната дългосрочна стойност през януари и 14.7% през февруари. Потреблението на природен газ през март 2023 г. достига 1318 петаджаула, или под средните 1589 петаджаула, регистрирани между 2017 и 2022 г., със спад от 17.1%.