Между 2002 г. и 2022 г. износът на медицински и фармацевтични продукти от Европейския съюз за държавите извън Общноста е нараснал с много по-бързи темпове от вноса, показват данните на Евростат.

Износът се е увеличил от 50 милиарда евро през 2002 г. до 287 милиарда евро през 2022 г. В сравнение с 2021 г., общата сума за 2022 г. представлява увеличение от 22%. 

Вносът е нараснал от 32 милиарда евро на 112 милиарда евро между 2002 г. и 2022 г. и с почти 12% на годишна база спрямо 2021 г.
 
Тъй като износът извън ЕС расте повече от вноса, търговският излишък на ЕС в сектора на медицинските и фармацевтичните продукти достига 175 милиарда евро през 2022 г., което е най-високата стойност в историята. Излишъкът е близо 10 пъти по-голям от този преди 20 години. 

През 2022 г. Германия е най-големият износител на медицински продукти за държавите извън ЕС с експорт за 68 милиарда евро, следвана от Белгия (56 милиарда евро), Ирландия (42 милиарда евро), Холандия и Италия (по 22 милиарда евро).

Най-големите вносители на лекарства и фармацевтични продукти от трети страни пък са Белгия (21 милиарда евро), следвана от Германия (19 милиарда евро), Холандия (18 милиарда евро), Испания (10 милиарда евро) и Италия (9 милиарда евро).

Основната дестинация за износа на лекарствени и фармацевтични продукти извън ЕС през 2022 г. са Съединените щати, които представляват почти една трета от него. След тях се нареждат Швейцария (13%), Обединеното кралство (7% ), Китай и Япония (и двете с по 6% от експорта на ЕС).

Вносът на медицински и фармацевтични продукти в ЕС идва главно от Съединените щати (35% от целия внос на такива продукти в ЕС). Останалите големи доставчици на медикаменти и консумативи за ЕС са Швейцария (34%), Обединеното кралство (9%), Китай (5%) и Сингапур (4%). 

Що се отнася до търговията между ЕС и Съединените щати, между 2002 г. и 2022 г. износът на медицински и фармацевтични продукти от ЕС нараства с повече от 9% годишно, а вносът в ЕС на американски лекарства и консумативи нараства с почти 7% годишно.

През този период търговският баланс е в полза на ЕС, който регистрира излишък от 54 милиарда евро през 2022 г.

Що се отнася до Швейцария, между 2002 г. и 2022 г. износът на ЕС за тази страна нараства с почти 10% годишно, а вносът - с близо 8% годишно.  

В България износът на медицински и фармацевтични продукти за 2022 г. възлиза на 544.1 млн. евро, а вносът от трети страни е на стойност 254.7 млн. евро, според данните на Евростат.