Данъчната кампания за физическите лица приключи успешно, съобщават от НАП.

Според данните на приходната агенция, близо 700 000 души са подали декларациите си до полунощ на 2 май, а декларираният данък върху доходите е на стойност почти 221 млн. лв.

Над 83% от формулярите са подадени по интернет с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис. Повече от 72% от гражданите са се възползвали от предварително попълнените декларации за доходите, които са достъпни в Портала за е-услуги на агенцията.

В случай на допуснати неточности в декларираните данни, до 30 септември 2023 г. данъкоплатците имат възможност да направят промени, като подадат коригираща декларация.  

„Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физическите лица през 2022 г., приключи успешно. За поредна година отчитаме завишен брой на подадените декларации, което се дължи на по-високите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания.

Благодаря на колегите в НАП за професионализма и за отлично свършената работа, както и на гражданите, които добросъвестно изпълниха ангажимента си към фиска.

Ние ще продължим да ги подпомагаме и улесняваме при изпълнението на задълженията им, като развиваме електронните услуги.“, каза заместник изпълнителният директор на приходната агенция Калинка Заркова.