Инвеститорите са в очакване на тримесечните резултати на най-скъпата компания в света. Apple вече обяви 5% спад на приходите, на фона на по-ниски продажби на Mac и iPad.

Една от най-очакваните новини на пазара обаче е размерът на дивидента, който компанията ще разпредели, както и сумата, отделена за изкупуване на собствени акции.

Анализаторите от Уолстрийт са на мнение, че тя може да нарасне до впечатляващите 90 млрд. долара и дори да ги надмине.

От 2012 до края на 2022 г. Apple е изкупила собствени акции за съвкупните 572 млрд. долара, демонстрирайки мнението на мениджмънта на компания, че книжата са подценени спрямо перспективите пред бизнеса.

Намаляването на свободно търгуемите акции има положително влияние върху останалите акционери в компанията - печалбата на една акция ще е по-голяма, дори и при хипотетично запазване на положителния резултат. 

Далеч зад Apple по размер на обратно изкупените акции в последното десетилетие е Alphabet. Компанията-майка на Google купи собствени книжа за 178.5 млрд. долара, включително за 70 млрд. долара през миналата година.

Свободните парични средства на Apple достигнаха рекордните 269 млрд. долара.

Анализаторите очакват, че компанията ще обяви продажби за 92.97 млрд. долара, както и печалба на акция от 1.43 долара за брой.

За следващото тримесечие постъпленията се очаква да нараснат с 2%, до 84.7 млрд. долара.