За втора поредна година общото събрание на публичната Неохим ще гласува предложение за разпределение на дивидент от 12.9 млн. лв., става ясно от публикувани материали в X3News.

Ако то се приеме, инвеститорите ще получат по 5 лева брутен дивидент на акция. Нетният дивидент за акционерите физически лица ще възлезе на 4.75 лева за брой, след приспадането на 5% данък.

Припомняме, че през 2022 г. Неохим обяви печалба в размер на 70.174 млн. лв. Димитровградският производител на торове завърши тримесечието със загуба от 9.8 млн. лв. срещу печалба от 64.4 млн. лв. 12 месеца по-рано.

Основната причина за това са аварийните ремонти в дружеството през първите три месеца на годината, довели до спиране на производството.

Компанията приключи първото тримесечие на годината с приходи от продажби на продукция в размер на 104.48 млн. лв. спрямо 264 млн. лв. за предходната година.

Продажбите в страната са за 40.6 млн. лв., а в чужбина – за 63.8 млн. лв. Година по-рано данните сочат постъпления от България в размер на 93.9 млн. лв. и приходи от чужбина за 170.2 млн. лв. 

Очакваният сериозен дивидент от Неохим е причината книжата на компанията да не поевтинеят сериозно след публикувания отчет. Дивидентната доходност към днешната дата възлиза на над 13%.