Най-голямото дружество за инвестиции в земеделска земя на Българска фондова борса е компанията, разпределила над 250 млн. лева дивидент в историята си.

Справка на Darik Business Review показва, че от създаването си акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ са получили 231.9 млн. лева под формата на дивидент.

Сумата ще нарасне до 252.8 млн. лв., ако през май общото събрание на акционерите одобри предложението за разпределение на 20.89 млн. лв. дивидент от печалбата от миналата година.

Рекордните 44.8 и 41.9 млн. лв. са гласувани през 2022 и 2013 г., като процент от печалбите, реализирани година по-рано.

През миналата година дивидентът на акция възлезе на 0.527 лева за брой, докато за настоящата ще е 0.242 лева, ако предложението бъде гласувано.

Акционерите физически лица получават нетна сума, която е с 5% по-малка заради данъка върху доходите от дивиденти.

Акциите на Адванс Терафонд АДСИЦ добавят 8.78% към стойността си от началото на годината до 3.47 лева за брой. Пазарната капитализация на фонда днес е 295 млн. лв.