Инвеститорите на Българска фондова борса имат броени дни за покупка на акции от публични дружества, което им дава право да участват в предстоящите им общи събрания.

На тях част от компаниите ще вземат решение за разпределение на процент от печалбата за миналата година.

Кои са българските дружества, разпределящи висок дивидент?

Дивидентната доходност се определя, като разделим дивидента на една акция на нейната цена.

Тъй като не знаем каква ще е тя към последната дата за покупка на книжа с право на дивидент (14-тия ден след общото събрание), днес ще ползваме последната цена на акциите на съответното дружество.

Софарма

Фармацевтичната компания ще разпредели по 0.60 лв. брутен дивидент на акция. Това означава, че дружеството предлага около 10% дивидентна доходност.

Нетната доходност за акционерите физически лица ще е около 9.56%, след приспадането на 5% данък върху дивидентите.

КРЗ Одесос

Кораборемонтен завод Одесос АД планира да разпредели 7.5 млн. лв. дивидент. Окончателното решение на компанията ще стане ясно на предстоящото общо събрание на акционерите, насрочено за днешния 12 май.

Ако предложението бъде прието, за всяка ценна книга акционерите в компанията ще получат по 12.80 лв. брутен дивидент. Нетният дивидент за акционерите физически лица ще е равен на 12.16 лв., след приспадане на 5% данък върху дивидентите.

Изчислено през настоящата цена на акциите на компанията от 174 лева, предложеният дивидент носи около 5.5% дивидентна доходност на акционерите.

Алкомет

Общото събрание на акционерите на Алкомет АД ще гласува разпределението на рекорден дивидент.

Компанията приключи 2022 г. с печалба в размер на 56.376 млн. лв. Предложението на Управителния съвет на дружеството е 25% от тази печалба да се разпредели между акционерите.

Това прави 14.094 млн. лв., или по 0.785 лв. брутен дивидент на акция, a дивидентната доходност е 8.8%. Нетният дивидент за акционерите физически лица възлиза на 0.7458 лева, след приспадане на 5% данък върху дивидентите.

Неохим

За втора поредна година общото събрание на публичната Неохим ще гласува предложение за разпределение на дивидент от 12.9 млн. лв.

Ако то се приеме, инвеститорите ще получат по 5 лева брутен дивидент на акция. Нетният дивидент за акционерите физически лица ще възлезе на 4.75 лева за брой, след приспадането на 5% данък. 

Дивидентната доходност към днешна дата възлиза на близо 13 на сто.

През 2022 г. Неохим обяви печалба в размер на 70.174 млн. лв., но заради аварийни ремонтни дейности отчете сериозна загуба за първото тримесечие на годината. 

Адванс Терафонд АДСИЦ

Общото събрание на фонда, инвестиращ в земеделска земя, ще гласува разпределението на 20.89 млн. лв. под формата на дивидент за акционерите си.

Това представлява 0.242 лв. дивидент на акция, а дивидентната доходност е малко над 7%. През миналата година дивидентът на акция възлезе на 0.527 лева за брой.

От създаването си дружеството е заделило 252.8 млн. лв. за дивиденти, показва справка на Darik Business Review.

М+С Хидравлик

Общото събрание на М+С Хидравлик, насрочено за 18 май, ще гласува предложение за разпределение на дивидент от близо 16 млн. лева.

Ако сумата от 15.77 млн. лв. бъде приета, публичното дружество ще изплати по 0.40 лева брутен дивидент на акция. Нетният дивидент за акционерите физически лица, след приспадне на 5% данък върху дивидентите, ще е 0.38 лева за брой.

Това ще е рекорден дивидент за компанията. Дружеството, което е част от структурата на Стара планина Холд, е върнало към акционерите си сумата от 59.23 млн. лева през последните 5 г. Дивидентната доходност към днешна дата е малко над 4%.

Хидравлични елементи и системи

Производителят на хидравлични цилиндри Хидравлични елементи и системи ще гласува предложение за разпределението на 6 млн. лева под формата на дивидент за акционерите си.

Решението ще се вземе на 30 май 2023 г. на предстоящото общо събрание на дружеството, става ясно от материали, публикувани на X3News. Точната сума, която ще бъде разпределена, ако решението бъди прието, възлиза на 6 003 938.16 лева.

Това означава, че брутният дивидент на една акция е 0.33 лева, а дивидентната доходност е 4.8% Припомняме, че нетната сума за акционерите физически лица е равна на брутния дивидент минус 5% данък върху дивидентите, или в случая 0.3135 лева.

В случай че притежавате акции от компанията, ще можете да разчитате на малко под 5% дивидентна доходност.

Стара планина Холд

Холдингът се очаква да разпредели 6.54 млн. лева дивидент от печалбата за 2022 г. Това означава, че на всяка акция инвеститорите в компанията ще получат по 0.31579 лева брутен дивидент.

Нетният дивидент за акционерите физически лица възлиза на 0.30 лева, а дивидентната доходност – малко над 3%.

Сумата е рекордна за холдинговото дружество, като през миналата година са разпределени 0.29825 лева брутен дивидент, или 0.2833 лева нетен дивидент на акция.

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

Фондът, инвестиращ в недвижими имоти, свиква общо събрание на 7 юни. На него ще се гласува предложение за разпределението на 3.9 млн. лв. като дивидент, което означава, че на всяка акция ще се паднат по 0.113 лв.

Дивидентната доходност към днешна дата е около 5%. 

Телематик Интерактив България 

Първата публична компания от гейминг индустрията разпределя по 40% от своята печалба всяка година за дивидент. Въпреки че все още няма официална покана за общо събрание, можем да предположим, че дружеството ще разпредели повече от 9 млн. лв. между акционерите си.

Именно на толкова се равняват 40 на сто от печалбата за миналата година, достигнала 22.6 млн. лв. Дивидентната доходност спрямо последната цена на книжата е малко над 4.5%. 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.