Общият размер на отчетените приходи в системата на държавното обществено осигуряване е 3.55 млрд. лева към края на април, което е с 521.5 млн. лв. (17.2%) повече спрямо съответниия период на миналата година. 

Разходите пък възлизат на 6.79 млрд. лв. и се увеличават с 1.32 млрд. лв. (24.1%) на годишна база, показва месечния отчет на Националния осигурителен институт. 

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 6.05 млрд. лв. Разходите за пенсии са с 28.6% повече спрямо същия период на 2022 г. 

Пенсионерите за месец април 2023 г. са със 7939 души по-малко в сравнение със същия период на 2022 г. 

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер с включване на т. нар. „великденска добавка“ за април 2023 г. е 775.89 лв., като нараства с 37.14 лв. (5%) спрямо предходия месец март. В сравнение със същия месец на 2022 г. средният размер е по-висок с 85.35 лв. (12.4 на сто). 

Средният месечен размер на  пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер с включена „великденска добавка“ за април 2023 г. е 843.36 лв. Той е по-висок от този за март с 4%, а в сравнение с април 2022 г. увеличението е с 14 на сто.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 април 2023 г. са в размер на 685.8 млн. лв. Отчетените разходи са с 4.9 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2022 г.